ŘEŠENÍ
PRO PRŮMYSLOVÉ APLIKACE

Optická kontrola nachází své uplatnění napříč všemi průmyslovými odvětvími.

Kamerové systémy se používají ke kontrole přítomnosti dílů, vad, správnosti tvarů, barev, poloh, vzdáleností a mnoha dalších vlastností.

Příklady aplikací

  • Optická analýza a měření kvality výrobků (tvar, rovinnost, optické vlastnosti, homogenita aj.)
  • Hlídání povrchových a vnitřních vad transparentních komponent
  • Identifikace výrobků, variant a barev
  • Odměřování vzdálenosti a správné délky (optical measurement)
  • Čtení informací a kódů z procesů a tvorba databází
  • Měření drsnosti obrobku po opracování atd.

Realizace

Zadat poptávku

Menu