Tvorba software

Specializujeme se na

 • Tvorbu simulačního a výpočetního software
 • Tvorbu software pro zpracování experimentálních dat
 • Tvorbu řídícího software k přístrojům a experimentům
 • Archivaci experimentálních dat v databázích
 • Tvorbu souvisejících speciálních webových aplikací

Programovací jazyky a systémy, které používáme

 • C, C++ – převážně pro simulace
 • Python – zpracování dat, řídící software, archivace, ale i simulace a výpočty
 • Matlab – převážně zpracování dat, řídící software, simulace
 • Delphi – převážně řídící software
 • Java – převážně archivace a publikace dat
 • PHP – převážně archivace a publikace dat
 • Databáze MySQL, PostgreSQL (možnost jiných databází) pro archivaci a publikaci dat

Realizované projekty

Návrh interferometru z uhlíkových kompozitů

20. 04. 2011
Návrh interferometru z uhlíkových kompozitů Interferometr má sloužit k měření teplotní délkové roztažností profilů z kompozitních materiálů s malou teplotní dilatací. Přístroj je založen na principu Michelsonova interferometru s laserovým světelným zdrojem. Kvůli potlačení teplotních závislostí v samotném přístroji je jako hlavní stavební materiál použit uhlíkový kompozit. Zařízení bylo vyvinuto pro Ústav fyzikální biologie Jihočeské university v…