Výpočty a simulace

Máme zkušenosti v těchto oborech

  • Výpočty a simulace klasických optických systémů
  • Výpočty a simulace rentgenových systémů
  • Zpracování obrazu a obecně naměřených dat (odšumění, dekonvoluce, automatické zpracování nasnímaných objektů, archivace, zveřejnění)
  • Výpočty mechanických systémů
  • Základní pevnostní výpočty
  • Numerická matematika a její aplikace

Technologie a pomůcky

  • MITCalc pro základní mechanické výpočty
  • Matlab, Python a jeho numerické nadstavby, Maple pro libovolné výpočty a simulace
  • Delphi, C++, Java pro tvorbu simulací