Systémy strojového vidění, verifikátory čárových kódů a software pro deep learning umožňují výrobcům automobilových dílů a montážním závodům vozidel dosáhnout vyšší kvality a stability výroby.