REALIZACE

Naše zařízení dodáváme do průmyslových společností a věděckých institucí již od roku 2008.

Filtry
Reset

Kamerový systém pro podporu traceability v medicínském odvětví

Implementovali jsme kamerový systém, díky kterému jsme zlepšili sledovatelnost a kontrolu procesů ve skladové logistice, konkrétně v oblasti distribuce léků do lékáren.

Automatizace měření objemu dřeva s využitím neuronových sítí (AI)

Hlavním cílem realizace bylo dosažení plné automatizace procesu měření objemu dřeva na nákladních automobilech v detašovaných sběrných skladech.
kontrola vad

Zařízení pro kontrolu vad na čočkách světlometů pomocí neuronových sítí ​

Cílem bylo doplnit stávající kontrolní buňku s kamerami a vyhodnocovací elektronikou o vyhodnocení pomocí neuronových sítí. 
světlovodné díly-01

Stroj pro optickou analýzu světlovodných dílů

Začlenění stoje pro 100% optickou analýzu homogenity světla a výrobních vad dílu do stávající výrobní linky světlovodných dílů z PMMA (Conductor).
Jednoúčelové zařízení-01

Jednoúčelové zařízení pro třídění palivových filtrů na základě optické analýzy – rozšíření na tvarově odlišné výrobky

Opakovaná dodávka jednoúčelového stroje s rozšířením na typově odlišné palivové filtry.
automatizovaný systém

Automatizovaný systém na kontrolu a archivaci bezpečnostních prvků​

Pro zákazníka v automobilovém průmyslu bylo navrženo a dodáno automatizované zařízení na kontrolu bezpečnostních prvků při výrobě palubních desek včetně systému ukládání dat o každém výrobku.
automatizovaná linka

Jednoúčelové zařízení pro třídění palivových filtrů na základě optické analýzy

Pro zákazníka v automobilovém průmyslu byla zrealizována kompletní dodávka jednoúčelového stroje pro vysokorychlostní třídění palivových filtrů.
Instalace white beam imaging systému na synchrotronu-01

Zaměnitelné rtg detektory hi-speed a hi-resolution

Pro operativní potřeby synchrotronu ANKA byla vytvořena dvojice navzájem záměnných rentgenových detektorů, jeden s vysokým rozlišením a druhý s vysokou numerinumerickou aperturou.
manipulace zkumavek-01

Automatizovaná linka pro manipulaci a barvení zkumavek s kamerovou analýzou

Pro zákazníka v biotechnologickém průmyslu byla navržena a dodána plně automatizovaná linka, která slouží k balení a barvení zkumavek.
all in one

All-in-one zařízení pro laserové značení a optickou kontrolu ​plastových dílů pro automobilový průmysl

Realizace plně automatické víceúčelové buňky zajišťující laserové značení následované optickou kontrolou kvality vzorů.
OK-NOK

Zařízení pro přesné měření rozměru plastových kontejnerů

Návrh, výroba a implementace stanice pro přesné měření rozměrů plastových kontejnerů různých tvarů. Úkolem stanice je i vytřídění nevyhovujících výrobků. Měřicí stanice je obsluhována robotickou rukou.

Head-up display pro letadla

Pro zákazníka v leteckém průmyslu byl na základě studie navržen a postaven optický engine head-up display pro letadla včetně následné výroby předsériových kusů.
fotokulomet - ohraničen

Fotokulomet pro cvičná letadla L-39

Vývojový projekt pro klienta působícího v leteckém průmyslu. Videokamera jako digitální náhrada kulometu pro L39, která přes hledáček nahrává celý let včetně zvuku.
FSUA

Podpora při vývoji piezo mechanismu FSUA pro družici

Podpora při vývoji piezo mechanismu FSUA pro družici, který je vyvíjen konzorciem několika ústavů AV ČR. Mechanismus FSUA se používá pro přepnutí mezi primárním a redundantním laserovým svazkem.
Badalovský optometr pro biotechnologický průmysl-01

Badalovský optometr pro biotechnologický průmysl

Optický stůl se stíněním a sestavou, která se skládá z intraokulární čočky, kamery a pojezdů pro testování rozlišení a dioptrií. Optometr skenuje polohy a natočení čočky. Výstupem je snímek s automatickým hodnocením kvality rozlišení čočky pro různé vzdálenosti předmětů.
transformer

Transformer – flexible imaging system

Pro synchrotron ANKA byl navržen a postaven optomechanický systém vytvářející rentgenový detektor slučující 3 kamery, 5 objektivů a 12 scintilátorů, který jsme pro jeho schopnost motorizovaně přecházet do různých měřících konfigurací nazvali Transformer.
Demonstrátor teleskopu pro přenos svazku femtosekundových laserů-01

Demonstrátor teleskopu pro přenos svazku femtosekundových laserů

Pro přenos laserových svazků se běžně využívá čočkový tzv. 4f systém. Pro potřeby projektu ELI byl navržen a vyroben demonstrátor zrcadlového systému pro přenos svazků, který je umístěn ve vakuu. Součástí projektu byl návrh optiky, ověření funkčnosti, návrh optomechaniky a vakuového systému, výroba optiky, výroba optomechaniky, výroba vakuového systému a optické testy.

White beam makroskop pro beamline TOMCAT v SLS

Rentgenový systém s malým zvětením a kontinuální změnou zvětšení v rozsahu 2x – 4x byl dodán na beamline TOMCAT na synchrotronu Swiss Light Source, Švýcarsko, na konci roku 2010. Systém využívá rychlou vědeckouk CMOS kameru a na zakázku vyvinutou optomechaniku. Změna zvětšení, fokusace a justáž orientace kamery jsou motorizovány a fungují v rámci existujícího řídícího systému beamline.
Zpracování metrologických dat při výrobě přesných voštinových desek

Vývoj mechaniky braggovského zvětšováku pro synchrotron

Pro synchtrotron ANKA v Karlsruhe byly navrženy a vyrobeny držáky a justážní přípravky pro krystaly germania. Ty ve správné konfiguraci fungují jako braggovský rentenový mikroskop. Systém byl navržen tak, aby se dal snadno přenést i na experimenty na jiných synchrotronech.

Zpracování metrologických dat při výrobě přesných voštinových desek

Zpracování metrologických dat a jejich visualizace při vývoji a přípravě forem pro výrobu přesných velkorozměrných voštinových desek ve firmě 5M s.r.o. Je vyžadována vysoká přesnost výroby a neustálá kontrola tvaru mandrelů a to v řádu 10 μm (RMS) při rozměrech mandrelu cca 1,5 x 1,5 m. Je třeba počítat se systematickými chybami měřícího procesu a provádět vícekriteriální optimalizace.
Návrh mechanických částí vědecké rentgenové kamery-01

Návrh mechanických částí vědecké rentgenové kamery

Konstrukce mechanických částí vědecké kamery pro měkké rentgenové záření, které je detekováno přímo na CCD chip velikosti 2000×2000 pixelů bez luminoforu. Kamera je chlazená peltierovým článkem a vodním okruhem. Součástí návrhu je také mechanika zdrojové elektronické části. Zařízení je vyvíjeno pro firmu Rigaku Innovative Technologies Europe s.r.o.
Instalace white beam imaging systému na synchrotronu-01

Instalace white beam imaging systému na synchrotronu

Kamera využívá rychlou vědeckou CMOS kameru a ve firmě Elya Solutions s.r.o. na zakázku vyvinutý optomechanický systém. Ten umožňuje několik různých zvětšení a použití různých scintilátorů. Protože se využívá vysokých rentgenových toků, je optika maximálně stíněna, aby nedošlo k její degradaci. Zároveň je systém dostatečně robustní, aby zvládl těžké vědecké kamery. Je navržen a postaven tak, že umožňuje budoucí motorizaci.

Návrh interferometru z uhlíkových kompozitů

Interferometr má sloužit k měření teplotní délkové roztažností profilů z kompozitních materiálů s malou teplotní dilatací. Přístroj je založen na principu Michelsonova interferometru s laserovým světelným zdrojem. Kvůli potlačení teplotních závislostí v samotném přístroji je jako hlavní stavební materiál použit uhlíkový kompozit.