Jednoúčelové zařízení pro třídění palivových filtrů ​
na základě optické analýzy – rozšíření na tvarově odlišné výrobky

Realizace plně automatické víceúčelové buňky zajišťující laserové značení následované optickou kontrolou kvality vzorů.

  • Vestavba do plně automatické linky.​
  • Laserové značení více než dvaceti vzorů na více dílů v jednom kroku.​
  • Zapracování více než 30 značících programů na dvou odlišných typech autoplastů.​
  • Značení je následováno automatickou optickou kontrolou vylaserovaných znaků a vytříděním možných výrobních zmetků.​
  • Archivace dat pro zpětnou kontrolu každého výrobku.

Další realizace