Machine Vision

Automatizované řešení pro všechny průmyslové i neprůmyslové aplikace

Systémy
strojového vidění

Optická kontrola

Jednoúčelové
stroje na míru

Studie
proveditelnosti

Neuronové sítě pro komplexní optické aplikace, které vyžadují vysokou přesnost a opakovatelnost Kamerové systémy pro kontrolu přítomnosti dílů, vad, správnosti tvarů, barev, poloh, vzdáleností aj. V našich laboratořích vyvíjíme produkty na míru dle specifických požadavků našich zákazníků. Na základě testů na vzorcích zákazníků navrhneme řešení na míru Více informací Více informací Více informací Více informací Více informací

Machine Vision

Automatizované řešení pro všechny průmyslové i neprůmyslové aplikace

Systémy
strojového vidění

Optická kontrola

Jednoúčelové
stroje na míru

Studie
proveditelnosti

Neuronové sítě pro komplexní optické aplikace, které vyžadují vysokou přesnost a opakovatelnost Kamerové systémy pro kontrolu přítomnosti dílů, vad, správnosti tvarů, barev, poloh, vzdáleností aj. V našich laboratořích vyvíjíme produkty na míru dle specifických požadavků našich zákazníků. Na základě testů na vzorcích zákazníků navrhneme řešení na míru Více informací Více informací Více informací Více informací Více informací

Produkty
a technologie

O nás

Elya Solutions se více jak 10 let zabývá automatizací na míru v oblasti optické analýzy, zobrazovací techniky, machine vision, neuronových sítí,
přesné optiky & mechaniky a vývojem software pro průmysl i vědu.

Segmenty

Automotive

Systémy strojového vidění, verifikátory čárových kódů a software pro deep learning umožňují výrobcům automobilových dílů a montážním závodům vozidel dosáhnout vyšší kvality a stability výroby.

Plastikářský

Specializujeme se na optické aplikace s důrazem na využití strojového učení a inovativních přístupů k aplikacím. Mezi tyto aplikace patří například kontrola čoček pro světlomety, velmi rychlá kontrola přetoků i jiných vad na drobných plastových dílech aj.

Věda

Zásadní pokrok ve vědě je odjakživa spojován s pokrokem v oblasti optiky. Jemnější a přesnější optické technologie umožňují pozorování těch nejmenších mechanismů. Spolupracujeme s vědeckými instituty, jako je například Karuslruhe Institue of Technology,  Akademie věd v ČR, ČVUT aj.

Farmaceutický

Optická kontrola a neuronové sítě se v biotechnologickém průmyslu využívají převážné pro diagnostiku in-vitro a automatizaci laboratoří.  Systémy strojového vidění také pomáhají laboratořím vyhýbat se haváriím strojů a hlášení špatných nebo nesprávných výsledků diagnostiky.

Letecký

Pro letecký sektor je typický neustálý technologický pokrok s vysokými nároky na přesnost, kvalitu a bezpečnost. Na základě vlastního výzkumu a vývoje vytváříme komplexní řešení kombinující nejnovější software i hardware.

Vesmír

Vesmírný sektor klade vysoké nároky na technologie, proto v našich laboratořích vyvíjíme přesnou optiku a vysoce odolné komponenty. Spolupracujeme s kosmickými centry jako je například Evropská kosmická agentura aj.

Realizace

Zadat poptávku

Napište si o vytvoření vzorků nebo cenovou nabídku stroje.

Menu