STROJOVÉ VIDĚNÍ

Specializujeme se na vývoj nestandardních a složitých aplikací optické kontroly kvality (strojového vidění).

Dodáváme systémy pro nejnáročnější průmyslová odvětví a zaměřujeme se na vývoj a instalaci komplexních systémů. Využíváme při tom sílu strojového vidění a hlubokého učení (tzv. deep learning) a trénujeme neuronové sítě.

Identifikace vad a anomálií

Detekce výrobních vad a otřepů je jedním z nejčastějších problémů, pro které je strojové vidění využíváno. Je možno detekovat vrypy, odřeniny, otisky prstů, poškozené hrany, otřepy z výroby nebo nežádoucí přítomnost cizích předmětů.

Výstupní kontrola rozměrů a tvarů

Měřte spolehlivě rozměry výrobků i na několika místech během jednoho kroku a porovnávejte je s předepsanou hodnotou. Díly nevyhovující parametrům jsou označeny a vyřazeny.

Detekce barvy

Detekce a kontrola barvy je pro strojové vidění častým úkolem. Pomocí barevných průmyslových kamer doplněných o software lze kontrolovat sytost, odstín i například celistvost barevného nátěru.

Třídění produktů

Kamerové systémy dokážou číst a ověřovat kvalitu produktů, upozorňují obsluhu stroje na chybu nebo dokážou s pomocí jednoduché automatizace samy vyřadit nevyhovující výrobky z produkce.

Čtení znaků, textu a QR nebo bar kódů

Čtení a verifikace čárových a maticových identifikačních kódů umožňuje bezpečné nepřetržité sledování konstrukčních dílů a produktů v průběhu zpracování až po dodání koncovému zákazníkovi.

Navádění robotů

Zkrátit dobu cyklu ve výrobě na základě rozsáhlého sběru dat z mnoha senzorů a kamer, která jsou průběžně analyzována a ukládána, vede k efektivnějšímu fungování průmyslového robota a přináší značné úspory.

Sledování výroby (Traceabilita)

Softwarové nástroje pro monitorování výrobních dat a strojů slouží k vyhodnocení slabin ve výrobním procesu a také k uchování dat v čase pro možnou zpětnou dohledatelnost.

Hotová řešení

Mám zájem o zaslání více informací na email