VÝPOČTY A SIMULACE

Máme zkušenosti v těchto oblastech

  • Výpočty a simulace klasických optických systémů
  • Výpočty a simulace rentgenových systémů
  • Zpracování obrazu a obecně naměřených dat (odšumění, dekonvoluce, automatické zpracování nasnímaných objektů, archivace, zveřejnění)
  • Výpočty mechanických systémů
  • Základní pevnostní výpočty
  • Numerická matematika a její aplikace

Příklady
konstrukcí

  • MITCalc pro základní mechanické výpočty
  • Matlab, Python a jeho numerické nadstavby, Maple pro libovolné výpočty a simulace
  • Delphi, C++, Java pro tvorbu simulací

Realizace

Zadat poptávku

Napište si o vytvoření vzorků nebo cenovou nabídku stroje.