Zaměnitelné rtg detektory
hi-speed a hi-resolution

Pro operativní potřeby synchrotronu ANKA byla vytvořena dvojice navzájem záměnných rentgenových detektorů, jeden s vysokým rozlišením a druhý s vysokou numerinumerickou aperturou.

Pro operativní potřeby na synchrotronu ANKA byla dodána dvojice rentgenových detekčních systémů. Jeden má objektivy s vysokým rozlišením a příslušné scintilátory, druhý objektiv s velkou numerickou aperturou a opět příslušné scintilátory.

Systémy jsou navrženy na konkrétní zvětšení, fokusace je motorizovaná. Protože se předpokládalo, že se v daný okamžik bude na dané beamline používat jen jeden ze systémů, který nejlépe odpovídá potřebám experimentu, byla horní část, na které je připevněna vlastní CCD kamera, a která se stará o natáčení kamery podél optické osy, vytvořena jako odnímatelná a jednoduše montovatelná na oba dva systémy.

Vlastní rotace kamer je opět motorizovaná. Přendavatelnou horní částí, a použití části komponent na oba dva systémy se dosáhlo minimalizace ceny.

Další realizace