Servis

Technická hotline

Našim zákazníkům nabízíme kompletní technické poradenství pro dodané laserové stroje.

Servis na místě

Zaručujeme rychlý lokální servisní zásah, při kterém je závada často odstraněna přímo na místě.

Originální díly

Poskytujeme komplexní služby od výběru vhodného dílu až po jeho instalaci.

IoT - prediktivní údržba

Prediktivní údržba předpovídá stav strojů v reálném čase, což umožňuje předvídat poruchy či opotřebení dříve, než k nim dojde.

SLA - údržba na míru

Nabízíme flexibilní řešení na míru a díky maximální pružnosti smluv si naši zákazníci mohou nastavit služby, minimalizovat dobu odezvy a naplánovat náklady dle svých potřeb.