O nás

Založení

2008
Elya Solutions byla založena v roce 2008 Liborem Švédou a Jiřím Čápem, kteří aktivně působili na ČVUT. Původně se firma zaměřovala na měřicí přístroje, jemnou mechaniku a vývoj softwaru pro výzkumné ústavy, jako je například Karslurhe Insitute of Technology, Paul Sherrer Institut, Austrian Insititute of Technology, DESY, ELI, Hilase, FZÚ, Elektrotechnický ústav SAV, aj.

Spojení s LASCAM

2017
Po spojení s LASCAM systems se portfolio rozšířilo o průmyslovou automatizaci. Mezi zajímavé realizace patří například zařízení pro měření čelní plochy automobilů pro Škoda Auto, návrh a vývoj head up pro Speel, optické třídící zařízení na válcové díly pro Kollmann, zařízení na kontrolu přítomnosti bezpečnostního prvku pro SAS, zařízení na kontrolu plastových výlisků pro SPOKAR, a jiné.

Zázemí

800 m2
V naší plně vybavené laboratoři kromě standardních strojních zařízení, je k dispozici flowbox, CCV kamera na testování optiky pro synchrotrony, telecentrické objektivy (ø 140 mm), kolimátory (ø 250 mm), optický stůl, helium neonový laser, detektory nerovnosti vlnoplochy, zatemněná laboratoř, optické komponenty pro testování rozlišení a zpracování obrazu, počítač na výpočty neuronových sítí, laserové centrum pro pálení a čištění.

Partneři

Reference

Zařízení na automatickou optickou kontrolu válcových dílů

07. 11. 2018
Zařízení je možno škálovat dle požadavků a dle rozměrů kontrolovaných válcových dílů. Uplatnění nalezne při kontrole kvality v plastikářském průmyslu při výrobě drobných válcových, nebo téměř válcových dílů, nebo při výrobě kovových soustružených dílů.

Zařízení pro měření čelní plochy automobilů

30. 10. 2018
Pro významného zákazníka v automotive bylo navrženo komplexní řešení pro měření čelní plochy automobilu v m2 na 3 desetinná místa. Výstupy včetně obrázku nárysu mají následně využití v aerodynamice.

Automatizovaná linka na manipulaci a barvení zkumavek

07. 10. 2018
Pro zákazníka v biotechnologickém průmyslu byla navržena a dodána plně automatizovaná linka, která slouží k manipulaci a barvení zkumavek.