Automatizace měření objemu dřeva s využitím neuronových sítí (AI)

Hlavním cílem realizace bylo dosažení plné automatizace procesu měření objemu dřeva na nákladních automobilech v detašovaných sběrných skladech v oblasti velkoobchodu se dřevem. Tím se zároveň zefektivní provoz skladů a zvýší sledovatelnost nákladu dřeva.

Realizace projektu zahrnovala několik klíčových kroků:

  • Vyvinutí vlastních 3D kamer, které využívají neuronové sítě a pracují i v náročných venkovních podmínkách
  • Kalibrace kamer pro poskytování přesného měření
  • Sledování pohybu nákladního vozidla, čtení SPZ a detekce dřeva na vozidle pomocí neuronových sítí
  • Vytvoření videa pohybu vozidla a 3d obrázků s rozměry dřeva (automatický výpočet objemu dřeva)
  • Odesílání výsledků měření a kompletních fotografií/videí nákladu s rozměry do cloudového úložiště
  • Kontrola v aplikaci

Přínosy implementace

Realizace úspěšně plní svůj cíl. Díky implementaci nových technologií a neuronových sítí zákazník získal plnou automatizaci procesu měření objemu dřeva, která přináší významné výhody. Výrazně se zvýšila flexibilita, sledovatelnost a efektivita provozu skladišť. Důležitým aspektem projektu je také eliminace potřeby papírových záznamů a manuální práce.

Projekt jsme navrhli tak, aby se dal snadno transportovat a používat v různých sběrných skladech.

Další realizace