Jednoúčelové zařízení pro třídění palivových filtrů ​
na základě optické analýzy – rozšíření na tvarově odlišné výrobky

Opakovaná dodávka jednoúčelového stroje s rozšířením na typově odlišné palivové filtry. Zároveň bylo nutné dodržet stávající požadavky na vysoký takt stroje (1 ks/1 s), kapacitu nakládky i nároky na spolehlivost optické kontroly.

  • Precizní konstrukce a návrh zařízení splňují náročné požadavky na takt stroje​
  • Dvoukroková kontrola kvality výrobku zahrnující jak geometrii plastového těla dílu, tak filtrační prvky z kovové mikrosíťoviny​
  • Snadná údržba umožňující rychlý zásah při nouzovém zastavení stroje v případě tvarového zmetku

Další realizace