Optická kontrola založení výrobků do vstřikolisu

Implementovali jsme optickou kontrolu kvality vstřikování jehel do vstřikolisu ve společnosti Smiths Medical, která je jedním z předních světových výrobců lékařských produktů. Systém se skládá ze dvou kamer – jedna je umístěna nahoře a druhá pod úhlem, což umožňuje detailní sledování a kontrolu správného usazení jehel během výrobního procesu. Celý systém je implementován v čistých prostorách, které jsou nezbytné pro farmaceutickou výrobu.

Jak celý proces funguje?

Kamerový systém automaticky sleduje a kontroluje správné usazení jehel. Pokud detekuje problém, informuje obsluhu s vyšším oprávněním, která následně provede kontrolu a rozhodne, zda proces povolit nebo zastavit.

Během implementace jsme do stroje nezasahovali, provedli jsme pouze úpravu sekvence a vstřikolis doplnili o jednu IO kartu pro zajištění správné komunikace mezi vision systémem, kamerami, rozvaděčem a vstřikolisem. Systém také automaticky detekuje různé výrobní formy pomocí QR kódů a umožňuje tak snadné přizpůsobení výrobního procesu.

Před zavedením optické kontroly se výrobce spoléhal na manuální kontrolu, kterou prováděl zaměstnanec. Chybné usazení jehel vedlo k odstávkám kvůli čištění vstřikolisu a mohlo také dojít k poškození formy.

Přínosy implementace

Hlavní výhodou implementace je snížení množství odstávek způsobených vadnými kusy, tím se navíc vadu podaří zachytit včas. Přesná kontrola usazení jehel zabránila poškození forem, čímž se snížily náklady na údržbu a zvýšila efektivita výroby.

Další realizace