Transformer – flexible imaging system

Pro synchrotron ANKA byl navržen a postaven optomechanický systém vytvářející rentgenový detektor slučující 3 kamery, 5 objektivů a 12 scintilátorů, který jsme pro jeho schopnost motorizovaně přecházet do různých měřících konfigurací nazvali Transformer.

Transformer – flexible imaging system

V rámci úprav jedné z beamline na synchrotronu ANKA jsme realizovali detekční systém, který v sobě slučuje řadu detektorů a splňuje následující parametry:

  • Systém je navržen pro vysoké toky rtg. záření.
  • Do systému lze zabudovat až 3 kamery, každá je nezávisle otočná kolem své osy. Výměna i natáčení kamer je motorizována.
  • Systém obsahuje 4 mikroskopové objektivy pro kombinace s velkým zvětšením, a 1 objektiv pro kombinace s velkou numerickou aperturou. Výměna objektivů, změna zvětšení i ostření jsou motorizovány.
  • Systém obsahuje sloty pro 12 scintilátorů. Jejich výměna a justáž kolmosti vůči optické ose je opět motorizována.
  • Pro eliminaci žloutnutí optiky při vysokých rtg. tocích vlivem rozptýleného rtg. záření je systém vybaven dvěma UV zdroji záření, které deaktivují jádra způsobující žloutnutí u aktuálně nevyužívaných objektivů.
  • Držák scintilátorů, UV zdroje záření a zrcadlo v přímém rtg. svazku jsou chlazeny kapalinou.
  • Celkem 14 motorizovaných os.

Další realizace