Zařízení pro přesné měření rozměru plastových kontejnerů

Návrh, výroba a implementace stanice pro přesné měření rozměrů plastových kontejnerů různých tvarů. Úkolem stanice je i vytřídění nevyhovujících výrobků. Měřicí stanice je obsluhována robotickou rukou.

  • Začlenění měřicí stanice do existující linky.
  • Splnění požadavku na tvarovou variabilitu výrobků.
  • Návrh měřicího a vyhodnocovacího algoritmu.
  • Spolupráce s robotickou jednotkou při třídění nevyhovujících dílů.
OK-NOK

Další realizace