White beam makroskop
pro beamline TOMCAT v SLS

Rentgenový systém s malým zvětením a kontinuální změnou zvětšení v rozsahu 2x – 4x byl dodán na beamline TOMCAT na synchrotronu Swiss Light Source, Švýcarsko, na konci roku 2010. Systém využívá rychlou vědeckouk CMOS kameru a na zakázku vyvinutou optomechaniku. Změna zvětšení, fokusace a justáž orientace kamery jsou motorizovány a fungují v rámci existujícího řídícího systému beamline.

White beam systém s malým zvětšením pro beamline TOMCAT na synchrotronu SLS

Rychlá vědecká CMOS kamera PCO Dimax se používá na nejrůznější experimenty v rámci beamline TOMCAT na synchrotronu Swiss Light Source(PSI, Švýcarsko). Pro plánované experimenty ji bylo potřeba doplnit o optomechaniku, která by splňovala následující parametry:

  • velká numerická apertura
  • proměnné zvětšení v rozsahu 2x – 4x
  • změna zvětšení motorizovaná, libovolná hodnota
  • motorizovaná rotace kamery kolem svislé osy z důvodu justáže kolmosti řádku na kameře a osy rotace vzorku
  • univerzální držák na scintilátory (použití různých scintilátorů)

Systám byl navrhnut a postaven ve firmě Elya Solutions s.r.o. Návrh je založen na obdobném systému vyvinutém pro synchrotron ANKA, avšak velká část musela být upravena z důvodů rozměrových omezení na beamline TOMCAT a dále z důvodů kontinuální změny zvětšení. Systém se nakonec skládá z:

  • držák scintilátoru na motorizovaném stolku (krokový motor), vybaven nezávislým optickým enkodérem (odečítání polohy)
  • zrcadlo se sníženým rozptylem rtg. záření a volitelný filtr z olovnatého skla
  • objektiv pracující při zvětšeních 2x – 4x (v závislosti na vzájmené poloze scintilátoru, objektivu a kamery)
  • motorizovaný stolek pro kameru (osa z, krokový motor), vybaven nezávislým optickým enkodérem (odečítání polohy v ose z)
  • motorizovaný rotační stolek pro kameru (krokový motor)

Další realizace