Návrh interferometru z uhlíkových kompozitů

Zařízení bylo vyvinuto pro Ústav fyzikální biologie Jihočeské university v Českých Budějovicích ve spolupráci s firmami Optax v Praze a Compotech s.r.o. v Sušici.

Návrh interferometru z uhlíkových kompozitů

Interferometr má sloužit k měření teplotní délkové roztažností profilů z kompozitních materiálů s malou teplotní dilatací. Přístroj je založen na principu Michelsonova interferometru s laserovým světelným zdrojem. Kvůli potlačení teplotních závislostí v samotném přístroji je jako hlavní stavební materiál použit uhlíkový kompozit.

Další realizace