Zpracování metrologických dat při výrobě přesných voštinových desek

Zpracování metrologických dat a jejich vizualizace při vývoji a přípravě forem pro výrobu přesných velkorozměrných voštinových desek ve firmě 5M s.r.o.

Je vyžadována vysoká přesnost výroby a neustálá kontrola tvaru mandrelů a to v řádu 10 μm (RMS) při rozměrech mandrelu cca 1,5 x 1,5 m. Je třeba počítat se systematickými chybami měřícího procesu a provádět vícekriteriální optimalizace.

Další realizace