Instalace white beam imaging systému na synchrotronu

Koncem roku 2009 byla na synchtrotron ANKA v Karlsruhe instalována a úspěšně odzkoušena rentgenová kamera pro zobrazování rychlých dějů.

Instalace white beam imaging systému na synchrotronu

Kamera využívá rychlou vědeckou CMOS kameru a ve firmě Elya Solutions s.r.o. na zakázku vyvinutý optomechanický systém. Ten umožňuje několik různých zvětšení a použití různých scintilátorů. Protože se využívá vysokých rentgenových toků, je optika maximálně stíněna, aby nedošlo k její degradaci. Zároveň je systém dostatečně robustní, aby zvládl těžké vědecké kamery. A to jak ty současně používané tak i ty perspektivně zvažované. Je navržen a postaven tak, že umožňuje budoucí motorizaci. O úspěšné spolupráci svědčí i to, že se celý systém nakonec ukázal jako rychlejší, než byly původní odhady.

Systém pro širokospektrální zobrazování na synchrotronu

Na synchrotronech se z původně širokého spektra získává monochromatické záření s požadovanými vlastnostmi  pomocí nejrůznějších druhů monochromátorů, které tak využijí pouze úzkou část spektra.Tím se však rovněž snižuje celkový rentgenový tok. Pro aplikace, kde je kritická rychlost a tedy je třeba extrémně krátkých expozičních dob, je potřeba používat celé původní rentgenové spektrum a rentgenový tok tak maximalizovat. To však zároveň klade určité požadavky na radiační odolnost optického systému a na rychlost snímací kamery.

Další realizace