NEURONOVÉ SÍTĚ

Neuronové sítě / deep learning používáme pro úlohy, kde je kontrolovaný předmět nebo povaha chyb velmi variabilní a je obtížné přesně definovat rozdíly mezi OK a NOK stavem.

Většinou se pak počítač učí posoudit obraz z množství příkladů (snímků), podobně jako to dělá člověk a snaží se určit si určující rozdíly sám.

Kontaktujte nás pro více informací.

Menu