Optická kontrola a neuronové sítě se v biotechnologickém průmyslu využívají převážné pro diagnostiku in-vitro a automatizaci laboratoří.  Systémy strojového vidění také pomáhají laboratořím vyhýbat se haváriím strojů a hlášení špatných nebo nesprávných výsledků diagnostiky.