Odstranění barev a laků

Odstranění kondenzátu (například z primeru) ze sušicích pecí, které jsou potaženy jeho nánosem.

Odstranění barev a laků