Měřte spolehlivě rozměry výrobků i na několika místech během jednoho kroku a porovnávejte je s předepsanou hodnotou. Díly nevyhovující parametrům jsou označeny a vyřazeny.